onsdag 23 januari 2013

Learning spaces

Testing backchannel at UPC-course "Learning spaces": Click here.


måndag 1 oktober 2012

Kyrkan i en digital värld ht -12

Den här posten fungerar som resurs till en föreläsning och workshop som hålls inom ramen för religionslärarprogrammet vid Umeå universitet. Det övergripande syftet med föreläsningen och workshopen är dels att ge studenterna en introduktion till kyrkliga/kristna aktiviteter på nätet, dels att få studenterna att reflektera över hur detta kan användas i deras framtida undervisning.

Innehållet i den här posten är likartat som i föregående.

Till workshopen skall studenterna utifrån föreläsningen fundera över:
  • Hur skall ni som lärare förhålla er till elevernas användande av internet?
  • Går det att nyttja i undervisningen?
  • Skissera på ett tänkt upplägg där ni använder er av olika former av digital media i undervisningen.

Här är några av länkarna till presentationen som användes på föreläsningen "Kyrkan i en digital värld" (121002). En tidigare version av Powerpoint-presentationen finns upplagd på Slideshare:

Slide 6:
EFS Västerbotten
Svenska kyrkan
Kristet nu
Vasakyrkan, Umeå

Slide 7:
Social media revolution

Slide 10:
Erevna - Blogg & tankesmedja
Kolportören
Kyrksyster
Missionskyrkans blogg

Slide 11:
EFS Västerbotten
Bible
Svenska kyrkan
Jesus Daily

Slide 12:
100 Praying women
#gtj
Jesus_M_Christ

Slide 13:
Svenska kyrkans bönewebb
GodTube
Vatikanens YouTube-kanal
Faithout
Testament - The Game

Slide 14:
Av de sammanhang som finns avbildad på bilderna är det i nuläget endast Anglican Cathedral och The Fire Escape som finns kvar. Lättast är att gå in i SL och använda sökfunktionen om du vill hitta dem.

torsdag 15 mars 2012

Verktyg och resurser för digitalt fältarbete

Kortkurs HUMlab 15/3 2012

Kursbeskrivning:

Är du intresserad av att börja nyttja och undersöka de möjligheter nätet ger för forskning och hantering av digitalt forskningsmaterial? Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i att samla, organisera och till viss del analysera resurser på nätet. Vi kommer att gå igenom ett antal olika programvaror och tjänster för detta. Hur hittar du återigen den där viktiga länken, videoklippet eller pdf:en? Hur samlar man, sparar och organiserar man källmaterial? Vad finns det för möjligheter att samarbeta kring insamling och organisering av material?Dokumentera:

Spara webbsidor - inbyggd funktion i webbläsarna
Spela in - ScreenFlow/Camtasia/Jing
Screenshots - Jing
Ljud - Soundtap
Gamla webbsidor - The Wayback Machine
Arkivera twitter - The Archivist

Organisera:

Länkar - del.icio.us
Anteckningsbok - Evernote
Referenser (mm) - Zotero/Mendeley

Samarbeta/infrastruktur:

Google docs
Dropbox
Crocodoc